top of page

Katekismus-projekt

2008-2011

Forløb


Forløbet af katekismus-gudstjenester i perioden 2008 - 2011 

Loven 
1. Om 'De ti Bud' August 2008
2. 1. bud: Du må ikke have andre guder… September 2008
3. 2. bud: Du må ikke misbruge Guds navn… Oktober 2008
4. 3. bud: Du skal holde hviledagen hellig… November 2008
5. 4. bud: Du skal ære din far og din mor… Januar 2009
6. 5. bud: Du må ikke slå ihjel… Februar 2009
7. 6. bud: Du må ikke bryde ægteskabet… Marts 2009
8. 7. bud: Du må ikke stjæle… April 2009
9. 8. bud: Du må ikke lyve… Maj 2009
10. 9. og 10. bud: Du må ikke begære… Juni 2009
11. Det dobbelte kærlighedsbud August 2009

Trosbekendelsen 
12. Forsagelsen - Den onde og det ondes væsen… September 2009
13. 1. trosartikel - Gud Fader den almægtige… Oktober 2009
14. 1. trosartikel - Himlens og jordens skaber… November 2009
15. 2. trosartikel - Sand Gud og sandt menneske…Januar 2010
16. 2. trosartikel - Jesus Kristus retfærdiggør… Februar 2010
17. 3. trosartikel - Helligånden helliggør… Marts 2010
18. 3. trosartikel - De helliges samfund… April 2010

Fadervor 
19. Om bøn - at bede til vor Far i Himlene! Maj 2010
20. 1. bøn: Helliget blive dit navn… Juni 2010
21. 2. bøn: Komme dit rige… August 2010
22. 3. bøn: Ske din vilje… September 2010
23. 4. bøn: Giv os vort daglige brød… Oktober 2010
24. 5. bøn: Forlad os vor skyld… November 2010
25. 6. bøn: Led os ikke ind i fristelse… Januar 2011
26. 7. bøn: Fri os fra det onde… Februar 2011

Nådemidlerne 
27. Om Bibelen - Livets ord! Marts 2011
28. Om dåben - døbt til liv! April 2011
29. Om nadveren - et livsmåltid! Maj 2011
30. Om skriftemålet - befriet til at leve! Juni 2011

bottom of page