top of page

Hvem er vi!

Ølgod Valgmenighed er en del af Den Danske Folkekirke.


Ølgod Valgmenighed blev dannet i oktober 2001 som et ønske fra en bred gruppe mennesker i og omkring Ølgod. Et udvalg, bestående af personer med tilknytning til Indre Mission og Luthersk Mission i Ølgod, har således været med til at danne baggrund for menighedens oprettelse.

Menighedens gudstjenester finder sted i Ølgod og Bejsnap kirker.

At deltage i menighedens gudstjenester kræver intet medlemskab.


Gudstjenesterne er således åbne for alle, som har behov og interesse herfor. 
 

Valgmenigheden arbejder ud fra de bibelske skrifter, den treenige Guds inspirerede og urokkelige ord som eneste kilde og norm for kristen lære og liv.

Valgmenigheden ønsker gennem en klar og bibeltro forkyndelse, ved nadver, dåb, bøn og lovsang, at kalde mennesker til tro og fællesskab og at holde fast ved vor dåbs pagt

Præstens opgave er således at drage omsorg for menighedens medlemmer gennem forkyndelse, sjælesorg, salvning, forbøn og hjemmealtergang.

 

 

Logo gennem.png
bottom of page