top of page

Vores vision 

MÅL

 • LEDE TIL KRISTUS – LEVE I HAM

Vi ønsker at formidle evangeliet og dermed den kristne troslære, så det må blive til personlig tro for mennesker - uanset alder og baggrund!

MIDLER

 • Prædike Guds ord så det er forståeligt og hverdagsrelevant

… ofte underbygget med fx illustrationer, PowerPoint og musik, der taler til flere af vore sanser

 

 • Forskellige gudstjenesteformer

… med varieret musikledsagelse, plads til spontane vidnesbyrd og evt. aldersopdelt

 

 • Engagere menigheden i gudstjenesten

… med bl.a. vidnesbyrd, tekstlæsning, drama, sang og musik, samt inddragelse af konfirmander

 

 • Omsorg

… med menneskelig og åndelig hjælp gennem besøg, samtaler, forbøn, sjælesorg og ordningen ”Én at tale med”

 

 • Børnekirke hver måned

… hvor børnene har deres egen ”kirke” under prædikenen

 

 • Udadrettede arrangementer

… som foredrag, friluftsgudstjeneste, koncert, Åbne Bibelstudie-grupper og kristendomsoplæring

 • Altid godt samarbejde med IM/LM i området

TEGN

 • Rummelig

… ØV opleves åben med stor frihed og god kommunikation med tydelige bibelske værdier og forankret i Bibelens lære

 

 • Levende

… ØV er kendt i byen gennem fx avisen og mund til mund, som et levende fællesskab af troende mennesker, hvor kristen tro udleves i praksis

 

 • Tjenende

… ØV har trofaste medlemmer med et stærkt vidnesbyrd – fordi evangeliet om Kristus har skabt tro, discipelskab og mission

 

 • Voksende

… ØV ser 3 nye kristne føjet til menigheden hvert år – gennem relation og personlig kontakt

 

 

bottom of page