top of page

Medlemskab

Er du myndig og kan tilslutte dig valgmenighedens grundlag og formål, kan du ansøge om optagelse som medlem af Ølgod Valgmenighed.

 

Det er ikke en forudsætning for medlemskabet, at du er bosat i Ølgod eller tilhører en bestemt kirkelig forening.

 

Ønsker du at blive medlem tages kontakt til valgmenighedens præst. Efter samtalen udfyldes en formular, som præsten videresender til de relevante kirkelige og kommunale myndigheder.

 

Ønsker du ikke længere at stå som medlem af valgmenigheden kontaktes præsten, som herefter sørger for det videre forløb.

 

Har du børn under 18 år, kan de optages som medlemmer.

 

Efter det fyldte 18. år bliver du kontaktet af præsten om fortsat medlemskab.

 

Som medlem af Ølgod Valgmenighed er du også medlem af Den Danske Folkekirke.

 

Du melder dig derimod ud af den lokale sognemenighed, hvor du bor.

 

Som valgmenighedsmedlem har du derfor ikke længere stemmeret til hjemsognets menighedsråd og kan heller ikke vælges til dette. Ønsker du at bruge din egen sognemenigheds kirke, har du ret til at få den stillet til rådighed til f.eks. vielse, begravelse og andagt ved valgmenighedspræsten. Ligeledes har du ret til gravsted på den lokale kirkegård.

 

Som medlem af Ølgod Valgmenighed har du stemmeret ved generalforsamlinger i valgmenigheden og kan således være med til at præge arbejdet.

 

Valgmenigheden opfordrer enhver til aktivt at deltage i menighedens liv og gudstjenester.

bottom of page