top of page

Kirkelige handlinger

En kirkelig handling knytter troen på vores Gud sammen med de væsentligste begivenheder i vores liv.

Du kan her læse om de kirkelige handlinger vi tilbyder vores medlemmer i Ølgod Valgmenighed

Dåb

Dåb er den mest centrale begivenhed i kristenlivet. Her indledes forholdet til den Gud, som vi kalder vores himmelske far og vi får Helligånden i gave.

 

I god tid før den søndag I ønsker dåb, aftaler I dato og tidspunkt for dåben med præsten. I aftaler også et tidspunkt for et møde med præsten, som kan foregå enten hjemme hos jer eller hos præsten. Formålet med mødet er at gennemgå dåben og forløbet til gudstjenesten.

 

Barnets fulde navn oplyses til præsten samt navnene på fadderne. Barnet skal have mellem tre og fem faddere, som selv skal være døbte og som minimum have nået konfirmationsalderen.

Fadderne skal være vidner til selve dåbshandlingen. Desuden er det faddernes ansvar i tilfælde af forældrenes død inden barnet er voksen, at sørge for, at barnet bliver oplært i den kristne tro.

 

Voksendåb

Er du ikke døbt, men ønsker at blive det, så kontakt præsten for at aftale nærmere. Ritualet ved voksendåb minder meget om barnedåbsritualet. Forskellene er, at dåbskandidaten selv går hen til døbefonten, samt at spørgsmålet om navnet er udeladt.

 

Ligesom der ved barnedåben er faddere, er der også en slags faddere ved voksendåben. Disse kaldes øjenvidner, da behovet for en kristelig opvækst ikke længere er til stede.

Konfirmation

At blive konfirmeret er et stort højdepunkt i et ungt menneskes liv. Det er også et højdepunkt for os i menigheden at se et menneske sige ja til den pagt Gud indgik med vedkommende ved dåben!

 

Hvis man ønsker at blive konfirmeret i Ølgod Valgmenighed, så kan man tilmelde sig konfirmand-undervisningen hos præsten.  Det bliver en spændende blanding af fortælling, samtale, praktiske aktiviteter, bibellæsning, udflugt og meget mere. Når man går til præst er der også en forventning om at du deltager i menighedens gudstjenester.

 

Der er ikke noget krav, at man skal være medlem af Ølgod Valgmenighed for at blive konfirmeret hos os.

Det er også muligt at man følger undervisningen hos os og bliver konfirmeret i sin egen menighed eller med sin klasse, hvis man ønsker det.

I forbindelse med konfirmation har vi en tradition i Ølgod Valgmenighed. Der er flagallé i byen, for at gøre det ekstra festligt. Flagallé bliver sæt op og taget ned af sidste års hold konfirmander.

 

Konfirmationsdato er altid fjerde lørdag efter påske kl. 10.00

Vielse

Vi fastholder at ægteskabet er indstiftet af Gud, og at det er et livslangt fællesskab mellem én mand og én kvinde. Derfor glæder vi os, når der kan afholdes bryllup i Ølgod Valgmenighed.

 

En vielse i Ølgod Valgmenighed minder på mange måder om en vielse i folkekirken, men præges naturligvis af jeres ønsker og vores tilgang til form og liturgi.

 

Hvis I ønsker at blive gift i Ølgod Valgmenighed, så kontakt vores præst, som har vielsesbemyndigelse, og aftal nærmere.

 

Begravelse eller bisættelse

I dagene efter et dødsfald skal de pårørende tage stilling til mange spørgsmål og ordne flere praktiske forhold. Her får du en kort oversigt over de vigtigste.

 

Kontakt med præsten

Ved dødsfald kontaktes præsten, der så hurtigt som muligt kommer på besøg hos de pårørende. Ved sygdom har præsten sikkert været på besøg tidligere, så der er mulighed for at få talt om, hvad der er sket i den sidste tid. Man vil også kunne have en fælles andagt med bøn, salmesang og læsning af trøsteord.

Det aftales, hvor og hvornår begravelsen/bisættelsen skal finde sted.

Under denne samtale kan pårørende fortælle om den afdøde og der tales om, hvordan begravelseshøjtideligheden skal foregå. Det er også muligt at komme med ønsker om salmer/sange eller tekster, der skal bruges under gudstjeneste og ved graven.

 

Bedemanden

Dernæst kontaktes en bedemandsfirma, der kan hjælpe med en lang række praktiske spørgsmål og det aftales hvor og hvornår begravelsen/bisættelsen skal finde sted.

Der udfyldes en dødsanmeldelse som afleveres til begravelsesmyndigheden (den kirkebogsførende sognepræst) i det sogn, hvor afdøde boede. Bedemanden hjælper typisk også med det. Dette skal ske senest to hverdage efter dødsfaldet.

Kirkegården

Graveren/kirkegårdslederen på den ønskede kirkegård kontaktes for aftale om gravplads.

Modtagelse af godkendelsesattest

Kan begravelsen gennemføres ifølge pårørendes og afdødes ønsker, modtager de pårørende en godkendelsesattest fra begravelsesmyndigheden. Denne sørger for at give skifteretten, folkeregisteret og socialforvaltningen besked om dødsfaldet.

Først når godkendelsesattesten er afleveret til kirkegården eller krematoriet, kan afdøde blive begravet eller brændt. Begravelsen eller ligbrændingen skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Ved selve gudstjenesten

Kirketjenere vil være behjælpelig med alt det praktiske, og være tilstede, når kisten kommer ind i kirken. Kirketjenere tager sig af alle blomster som kommer og lægger disse ind i kirken. Efter gudstjeneste, bliver kort taget af buketterne og dekorationer og bliver lagt i konvolutter.

Hvis I som familie har nogen specifikke ønsker mht. pyntning osv. skal I kontakte kirketjenere.

Vi har desværre ikke mulighed for at tælle hvor mange mennesker der er kommet i kirke mht. eventuelt kaffebord ved mindesamværet.   

Information om økonomi

Alle medlemmer i Ølgod Valgmenighed er automatisk medlemmer i en begravelseshjælpeordning i regi af Evangelisk Luthersk Netværk og som medlem af Ølgod Valgmenighed afholder menigheden derfor de sædvanlige udgifter ved begravelse. Se www.elnbegrav.dk.

bottom of page