top of page

En at tale med!

Det kristne fællesskab har helt fra den første menighed betydet, at omsorg for den enkelte i menigheden er i højsædet, både når det drejer sig om menneskelige og om åndelige forhold.

Som Paulus skriver i Rom.15,7: - ”Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer.”

 

Har du brug for at tale med et andet menneske om noget, der rører sig eller er sket i dit liv?

 

At tale fortroligt med andet menneske og få sat ord på det, som fylder, kan i sig selv være forløsende. Fortæl en, du kender, at du har brug for en at tale med eller kontakt vores præst.

De står til rådighed for enhver, som har brug for samtale, hvad enten det drejer sig om sygdom, tvivl, tro, synd, håbløshed, udfordringer i parforholdet, forhold til kirken eller hvad der fylder i dine/jeres tanker.

 

Vi er ikke eksperter og driver ikke terapi, men vi vil gerne lytte til og tale med dig.

Er der behov for professionel terapi ved en psykolog eller terapeut vil vi gerne være behjælpelige med at vise dig/jer videre.

 

Omsorg

Alle har brug for omsorg. Vi håber, at du vil opleve fællesskabet i Ølgod Valgmenighed som et omsorgsfuldt fællesskab.

 

Omsorg er at hjælpe hinanden, se hinanden, opmuntre hinanden, bede for hinanden, dele med hinanden. Vi sætter vores lid til, at det sker i vores fællesskaber. Vi glæder os over, at vi stadig vokser i omsorg og kærlighed overfor hinanden.

Som kirke vil vi desuden også gerne tilbyde samtale, skriftemål eller forbøn for dig/jer der måtte ønsker det.

Her kan du kontakte præsten og fortælle dine overvejelser, bekymringer eller tanker, som vil lytte og drage omsorg for dig.

Vi oplever alle at komme ud for svære perioder, smerter og tab i livet, hvad enten vi tror på Gud eller ej. Men vi har som kristne fået et helt særligt løfte i de svære tider. Vi opfordres til, i alle ting, at komme til Gud med vore ønsker (Filip. 4,6). Jesus opfordrer os også til at bede, søge og banke på. (Matt. 7,7)

 

Gud har givet os hjælp og store løfter. Det ønsker vi, at menigheden i Ølgod Valgmenighed til stadighed må blive mindet om og gøre brug af.

 

“Vær glade i håbet udholdende i trængslen vedholdende i bønnen”. Rom. 12,12

Personlig bøn

Vi vil derfor gerne hjælpe og opmuntre dig til, med stor frimodighed, at blive ved med at bede om det, du ønsker, selvom du måske ikke umiddelbart får opfyldt dit ønske, som du gerne vil. Vi oplever, at Gud hører bøn og griber ind i menneskers liv.

 

Forbøn under private rammer

Hvis du ønsker forbøn under private og fortrolige rammer, er du velkommen til at kontakte vores præst, eller en anden i kirken, som du har tillid til. Vi vil gerne opmuntre dig til at være pågående og afprøve de løfter, som Jesus gav:

Bed, søg, bank på, så vil Han lukke op for dig! Kom frimodigt!

Alle kan blive bedt for. Store og små, unge og ældre, alene eller sammen med andre. Intet er for småt, og intet er for stort.

 

Bøn for syge

I bibelen tales der meget om bøn for syge. Vi hører om flere, der kom til Jesus i deres nød, og Jesus helbredte dem. Derudover opfordrer han også sine disciple også til at bede for syge. Der er i hvert fald fire ting, der er værd at tage med, når vi taler om bøn for syge:

  • Kirken opfordres generelt til at bede. Derfor ønsker vi at bede for syge – og vi ønsker at opfordre syge til at søge forbøn. (Matt 7,7)

  • Nogle i kirken har helbredelsesnådegaver. Dvs., der er nogle i kirken, som har det som sin helt særlige opgave at bede for syge. (1 Kor 12,28)

  • Ligesom Jesus ofte lagde hænderne på dem, han bad for, opfordrer han os til at gøre det samme. (Mark 16,18)

  • Endelig har der siden menighedens ældste dage været et ritual, hvor man under forbønnen for de syge, salvede dem med olie. Sådan en praksis har vi naturligvis også i Ølgod Valgmenighed. (Jak 5,14)

 

Skriftemål under trygge rammer

Kirken har fået betroet en gave og et ansvar uden lige: at skænke Guds tilgivelse, samt nægte den. Alle dem, der indser deres synd, og ønsker at vende den ryggen, kan til enhver tid få tilgivelse for deres synder. Dem, der indser deres synd, og nægter at omvende sig, får ikke Guds tilgivelse. Der er naturligvis fuld og direkte adgang til Gud. Og vi må gerne bekende vores synder for ham, når vi er for os selv (1 Joh 1,9). Men nogle gange kan det også være godt og gavnligt at gå igennem en bror i troen.

Du er til en hver tid velkommen til at kontakte præsten, hvis du ønsker et privat skriftemål. Præsten har naturligvis tavshedspligt.

 

Kontakt oplysninger på præst

Jón Poulsen

Tlf.: 61346368

E-mail: Klik her

bottom of page