top of page

Det tror vi på

En kortfattet beskrivelse af vores tro, kan du finde i denne smukke trosbekendelse fra oldkirken af:

(Den nikænske trosbekendelse)

”Jeg tror på én Gud, den almægtige Fader, himmelens og jordens, alt det

synliges og usynliges skaber.

Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, som er født af Faderen før alle

tider, Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud, født, ikke skabt, af samme

væsen som Faderen, ved hvem alt er skabt, som for os mennesker og for vor

frelse steg ned fra himlene og blev kød ved Helligånden af Jomfru Maria og blev

menneske, som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus, blev pint og

begravet og opstod på tredje dagen ifølge skrifterne og opfor til himmels, sidder

ved Faderens højre hånd og skal komme igen i herlighed for at dømme levende

og døde, og der skal ikke være ende på hans rige.

Og på Helligånden, som er Herre, og som levendegør, som udgår fra Faderen og

fra Sønnen, som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen, som har talt

ved profeterne. Og på én, hellig, almindelig og apostolisk kirke. Jeg bekender

én dåb til syndernes forladelse og forventer de dødes opstandelse og den

kommende verdens liv.”

Lidt mere udførligt:

 

Vi betragter de lutherske bekendelsesskrifter, som folkekirken har som bekendelsesgrundlag, som en sand tolkning af de bibelske Skrifter.

Du kan læse bekendelsesskrifterne her: Klik her

Odenseerklæringen er en moderne formulering af, hvordan vi forholder os til Bibelen og bekendelsesskrifterne.

 

Den kan du læse her: Klik her

bottom of page