top of page

Økonomi

​Et medlemskab af Ølgod Valgmenighed koster 300 kr. pr. år.

 

Valgmenighedens udgifter til præsteløn og leje af Ølgod og Bejsnap kirker m.m. dækkes i fællesskab af medlemmerne.

 

Som medlem af Ølgod Valgmenighed er du fritaget for at betale kirkeskat.

 

Da medlemskontingentet kun dækker en brøkdel af valgmenighedens udgifter, håber bestyrelsen, at du vil betænke valgmenigheden med et beløb, evt. svarende til den sparede kirkeskat. Men det er helt op til dig som medlem at afgøre, hvor meget du er i stand til at bidrage med.

 

Ølgod Valgmenighed er godkendt som modtager af gavebreve, hvorved du opnår fradrag på selvangivelsen for det fulde beløb, som indbetales til valgmenigheden.

 

Et gavebrev er en kontrakt, hvor du forpligter dig til hvert år i mindst 10 år at give et fast beløb eller en bestemt procentdel af din indkomst til valgmenigheden. Gavebrevet bortfalder ved din død, eller hvis medlemskabet af anden grund ophører.

 

En anden ordning er efter ligningsloven § 8 A, hvor du har mulighed for et årligt fradrag på gaver til godkendte formål, herunder Ølgod Valgmenighed. Der er fradrag fra første krone, dog er max beløbet kr. 17.200,00

 

Ved at benytte sig af en af de to gaveordninger kan du forhøje din gave med ca. 50%, fordi du sparer et beløb i skat. Gaver givet på gavebreve eller efter ligningsloven § 8 A indberetter vi til skat for dig når du opgiver dit cpr-nr til os.

 

Der er brug for ethvert bidrag, stort eller lille, uanset om dette er forbundet med medlemskab eller ej.

 

Ølgod Valgmenigheds konto:

Reg.: 7703 Nr.: 1105992

MobilePay: 99505

bottom of page